www.windtryk.dk

NØDVENDIG tysk GRAMMATIK
er en kortfattet tysk grammatik, hvor eleven nederst på hver side kan skrive egne notater. Hæfte, A5, 20 sider


Pris: 16,00 incl. moms (12,80)ØVELSER til Nødvendig Tysk Grammatik
Her er en opgavesamling, som passer til den tyske grammatik.
Kopimappe, A4, 26 sider 

Pris: 375,00 incl moms (300,00) -

               


LÆR TYSK 1
skr. øvelser for begyndere.
Kopimappe, A4, 26 sider 

Pris: 375,00 incl. moms (300) -

               


LÆR TYSK 2
skr. øvelser. Fortsættelsen af Tysk 1
Kopimappe, A4, 26 sider
Pris: 375,00 incl. moms (300) -

               


Peter und der Wassergeist
Denne historie er skrevet af en lærer fra det tidligere DDR.
En spændende, lidt eventyragtig fortælling, der kan anvendes som supplerende læsning fra 8. klasse.
De tilknyttede opgaver er af såvel grammatisk som indholdsmæssig karakter. 
 Kopimappe, A4, 18 sider 

Pris: 250,00 incl moms (200,00) -